Slide background

Werkwijze

Tijdens de eerste vrijblijvende kennismaking is uw vraag het uitgangspunt.
Wie bent u en wat is de achtergrond van uw vraag, anders gezegd het “waarom”?
Is uw vraag gericht op een wens, ambitie, uitdaging of bijvoorbeeld noodzaak?

U kunt een praktische werkwijze verwachten, met veel tijd en aandacht voor uw belangen en de belangen van uw (potentiële) klanten, cliënten en relaties. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht en identiteit van mensen en organisaties.

Stap 1: Doel en resultaat
Het bepalen van een gezamenlijke doelstelling voor uzelf, uw medewerkers, uw afdeling en/of uw organisatie. Hier kunt u denken in vaardigheden, gedrag, processen en cultuur. Wat is het gewenste resultaat?

Stap 2: Analyse
We onderzoeken en brengen samen met u in kaart wat voor u werkt en wat niet. Wat is nodig voor verandering? Wat kunt u meer, minder, beter en/of anders doen?

Stap 3: Keuzes maken
Welke keuzes zijn er en welke keuze(s) past het beste bij uw situatie?

 

Vanzelfsprekend kunnen wij u ook ondersteunen bij het vervolg. Immers hoe leerzaam de uitkomsten uit een onderzoek ook zijn, belangrijker is hoe u het geleerde of uitkomsten in de praktijk brengt en vervolgens kunt borgen. Daar helpen wij u graag bij.

 

Stap 4: Opstellen plan van aanpak
Alle voornoemde stappen worden verwerkt in een plan van aanpak met tijdslijn. Helder, effectief en efficiënt.

Stap 5: Uitvoering en implementatie
Doen wat is afgesproken.

Stap 6: Nazorg en evaluatie
Evaluatiemomenten zijn er gedurende het gehele traject. We evalueren kwaliteit en het  proces dat leidt tot het gewenste resultaat. Nazorg betekent dat we aan het einde van het project de behaalde resultaten evalueren en bepalen of er aanleiding is voor verder advies en/of vervolgacties.