Slide background

Coaching & Training

U leert door te doen!

Praktijkgerichte Coaching & Training op het gebied van klantgerichtheid en klantbeleving. Zelf ervaren hoe een andere mindset en ander gedrag de klantgerichtheid, de omzet, maar ook uw eigen werkplezier vergroot. Plezier beleven aan de verandering.

lab

Wat doet u
nu (niet) en wat is het
resultaat hiervan?

nr1

coggs

Wat kunt u meer,
minder, beter en/of
anders doen?

nr2

We hanteren een praktijkgerichte benadering met als uitgangspunt dat:

  • niet elke klant evenveel oplevert;
  • niet elke klant op dezelfde manier en om dezelfde redenen koopt;
  • meer (kwalitatief goede) klantcontacten meer omzet en rendement leveren;
  • een tevreden klant meer koopt.

En door u te helpen bij het:

  • verbeteren van vaardigheden;
  • veranderen van mindset;
  • verbeteren van (product) kennis;
  • verbeteren van (interne) processen.

Coaching & Training wordt altijd afgestemd op uw persoonlijke situatie en gewenste resultaten.
De focus is gericht op ondersteuning van u in het contact met uw (potentiële) klanten en relaties. Uw mindset en die van uw medewerk(st)ers. Dat bepaalt het succes!